Osnovni program

3 Godine

Utorak:
17:00h – 17:30h

Četvrtak:
17:00h – 17:30h

4-5 Godina

Utorak:
17:45h – 18:30h

Četvrtak:
17:45h – 18:35h

6-7 Godina

Utorak:
18:30h – 19:15h

Četvrtak:
18:30h – 19:15h

Lokacija i Kontakt