Osnovni program
 • Mlađa grupa (4-5 godina)
 • Utorak
  18:30h - 19:30h
 • Subota
  18:15h - 19:15h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • SC 11. April
 • Nedelja
  11:30h - 12:00h
 • Starija grupa (6-10 godina)
 • Četvrtak
  18:30h - 19:30h
 • Subota
  19:15h - 20:15h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • SC 11. April
 • Nedelja
  11:30h - 12:00h

Lokacija

OŠ “Dragan Lukić”
Nede Spasojević 6

Kontakt

069/ 405-76-08
Jelena Arsić
koordinator i kontakt osoba