Osnovni program

5-6 Godina

Utorak:
19:15h – 20:15h

Četvrtak:
19:15h – 20:15h

Korektivna Gimnastika
Subota:
10:30h – 11:00h
(Gandijeva 106-a)

Lokacija

OŠ “Dragan Lukić”
Nede Spasojević 6

Kontakt

069/ 405-76-08
Jelena Arsić
koordinator i kontakt osoba