Osnovni program

5 Godina

Četvrtak:
19:30h – 20:30h
(Gandijeva 106-a)

Subota:
19:15h – 20:15h
(O.Š. Dragan Lukić)

Korektivna Gimnastika
Nedelja:
12:00h – 12:30h
(Gandijeva 106-a)

6 Godina

Utorak:
19:30h – 20:30h
(Gandijeva 106-a)

Subota:
19:15h – 20:15h
(O.Š. Dragan Lukić)

Korektivna Gimnastika
Nedelja:
12:00h – 12:30h
(Gandijeva 106-a)

Lokacija

OŠ “Dragan Lukić”
Nede Spasojević 6

Kontakt

069/ 405-76-08
Jelena Arsić
koordinator i kontakt osoba