Osnovni program

3 Godine

Utorak:
17:00h – 17:30h

Četvrtak:
17:00h – 17:30h

4-5 Godina

Utorak:
17:30h – 18:30h

Četvrtak:
17:30h – 18:30h

6-7 Godina

Utorak:
18:30h – 19:30h

Četvrtak:
18:30h – 19:30h

Lokacija i Kontakt
Prijava za upis
Ime i prezime deteta*

Datum rođenja deteta*

Telefon*

E-mail*

Dodatne informacije