Osnovni program

3 Godine

Utorak:
17:00h – 17:30h

Četvrtak:
17:00h – 17:30h

4 Godine

Ponedeljak:
18:00h – 19:00h

Sreda:
19:00h – 20:00h

Korektivna Gimnastika
Utorak:
17:30h – 18:00h

5 Godina

Ponedeljak:
18:00h – 19:00h

Sreda:
19:00h – 20:00h

Korektivna Gimnastika
Utorak:
17:30h – 18:00h

6-10 Godina

Ponedeljak:
18:00h – 19:00h

Sreda:
19:00h – 20:00h

Korektivna Gimnastika
Četvrtak:
17:30h – 18:00h

Lokacija i Kontakt