Vračar

Školica Sporta

SRC “Vračar”

Sjenička 1

Nikola Savin

Raspored Treninga

1.5-3 GODINE
SREDA17:00 - 17:30
PETAK17:00 - 17:30
3 GODINE
SREDA17:30 - 18:00
PETAK17:30 - 18:00
4 GODINE
PONEDELJAK17:30 - 18:30
SREDA18:00 - 19:00
Korektivna Gimnastika
SUBOTA11:00 - 11:30
4-5 GODINA
UTORAK18:00 – 19:00
PETAK18:00 – 19:00
Korektivna Gimnastika
SUBOTA11:00 - 11:30
5 GODINA
UTORAK18:00 – 19:00
PETAK18:00 – 19:00
Korektivna Gimnastika
SUBOTA11:00 - 11:30
6 GODINA
UTORAK19:00 – 20:00
PETAK19:00 – 20:00
Korektivna Gimnastika
SUBOTA11:30 - 12:00
7-10 GODINA
UTORAK19:00 – 20:00
PETAK19:00 – 20:00
Korektivna Gimnastika
SUBOTA11:30 - 12:00