Osnovni program
 • 3 Godine I
 • Sreda
  17:00h - 17:30h
 • Nedelja
  09:30h - 10:00h
 • 3 Godine II
 • Sreda
  17:30h - 18:00h
 • Nedelja
  09:30h - 10:00h
 • 3 Godine III
 • Četvrtak
  16:30h - 17:00h
 • Nedelja
  10:15h - 10:45h
 • 3 Godine IV
 • Utorak
  16:30h - 17:00h
 • Petak
  16:30h - 17:00h
 • 4 Godine I
 • Ponedeljak
  18:00h - 19:00h
 • Četvrtak
  18:00h - 19:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Subota
  10:00h - 10:30h
 • 4 Godine II
 • Utorak
  17:00h - 18:00h
 • Četvrtak
  17:00h - 18:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Subota
  10:00h - 10:30h
 • 4 Godine III
 • Sreda
  18:00h - 19:00h
 • Petak
  18:00h - 19:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Subota
  10:30h - 11:00h
 • 4 Godine IV
 • Ponedeljak
  17:00h - 18:00h
 • Petak
  17:00h - 18:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Subota
  10:30h - 11:00h
 • 5 Godina I
 • Utorak
  18:00h - 19:00h
 • Petak
  19:00h - 20:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Subota
  11:00h - 11:30h
 • 5 Godina II
 • Ponedeljak
  19:00h - 20:00h
 • Četvrtak
  19:00h - 20:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Subota
  11:00h - 11:30h
 • 5-6 Godina
 • Utorak
  19:00h - 20:00h
 • Subota
  18:00h - 19:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Nedelja
  12:00h - 12:30h
 • 6 Godina I
 • Sreda
  19:00h - 20:00h
 • Subota
  18:00h - 19:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Nedelja
  12:00h - 12:30h
 • 6-7 Godina I
 • Ponedeljak
  20:00h - 21:00h
 • Petak
  20:00h - 21:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Subota
  11:00h - 11:30h
 • 7-10 Godina I
 • Sreda
  20:00h - 21:00h
 • Subota
  19:00h - 20:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Nedelja
  11:00h - 11:30h
 • 7-10 Godina II
 • Utorak
  20:00h - 21:00h
 • Subota
  19:00h - 20:00h
 • KOREKTIVNA GIMNASTIKA
 • Nedelja
  11:00h - 11:30h
Lokacija

SC “11. April”
Autoput 2, Novi Beograd

Kontakt

069/ 405-76-08
Jelena Arsić
koordinator i kontakt osoba

Obuka Plivanja
 • Neplivači
 • Mali Bazen
 • Subota
  17:00h - 18:00h
 • Nedelja
  16:00h - 17:00h
 • Neplivači
 • Mali Bazen
 • Subota
  18:00h - 19:00h
 • Nedelja
  17:00h - 18:00h
 • Plivači
 • Srednji Bazen (25m)
 • Subota
  16:00h - 17:00h
 • Nedelja
  18:00h - 19:00h
Lokacija

SC “11. April”
Autoput 2, Novi Beograd

Kontakt

069/ 405-76-08
Jelena Arsić
koordinator i kontakt osoba