Struktura časova

Osnovni program za decu od 4 do 10 godina obuhvata tri časa nedeljno u velikoj fiskulturnoj sali.

Dva časa u trajanju od 60 minuta usmerena na razvoj motorike i koordinacije dece kroz osnove bazičnih sportova (gimnastika, atletika…), sportova sa loptom, ritmike i plesa kao i borenja.

Treći čas u trajanju od 30 minuta obuhvata korektivnu gimnastiku
(vežbe jačanja, istezanja i korektivne vežbe).

Program za trogodišnjake obuhvata 2 časa nedeljno usmerena na razvoj motorike i koordinacije, u trajanju od 30 minuta.

Na svakom času sa decom radi od 3 do 6 profesora fizičkog vaspitanja sa velikim iskustvom u radu sa decom.

Tokom cele godine organizuju se izleti koji imaju bogat i interesantan sportski sadržaj, a uz to i značajnu vaspitno obrazovnu ulogu.

Godišnji ciklus obuhvata:
 • Bazične sportove ( gimnastika, atletika…)
 • Osnove sportova sa loptom
  ( fudbal, košarka, rukomet…)
 • Ritmika i ples
 • Osnove borenja
Dodatne aktivnosti
 • Obuka vožnje rolera, bicikla
 • Alpinizam
 • Streljaštvo
 • Orijentiring
 • Obuka jahanja
 • Obuka klizanja

Prednost ovog programa:

Prednost ovog programa je što detetu daje svestranost, tj. veliku širinu u smislu motorike i koordinacije, što predstavlja daleko veći kvalitet u odnosu na usmeravanje deteta u samo jednu sportsku disciplinu.
U radu sa decom zastupljen je metod igre i sve aktivnosti su prilagođene uzrastu i sposobnostima dece.


Foto Galerija