Osnovni program

3 Godine I

Ponedeljak:
16:30h – 17:00h

Sreda:
16:30h – 17:00h

3 Godine II

Utorak:
16:30h – 17:00h

Četvrtak:
16:30h – 17:00h

3 Godine III

Utorak:
17:00h – 17:30h

Četvrtak:
17:00h – 17:30h

4 Godine

Ponedeljak:
17:00h – 18:00h

Sreda:
17:00h – 18:00h

Korektivna Gimnastika
Petak:
16:30h – 17:00h

4-5 Godina

Ponedeljak:
18:00h – 19:00h

Sreda:
18:00h – 19:00h

Korektivna Gimnastika
Petak:
17:00h – 17:30h

5 Godina

Utorak:
17:30h – 18:30h

Četvrtak:
17:30h – 18:30h

Korektivna Gimnastika
Petak:
17:30h – 18:00h

5-6 Godina

Utorak:
18:30h – 19:30h

Četvrtak:
18:30h – 19:30h

Korektivna Gimnastika
Petak:
18:00h – 18:30h

5-6 Godina II

Utorak:
19:30h – 20:30h

Četvrtak:
19:30h – 20:30h

Korektivna Gimnastika
Petak:
18:30h – 19:00h

6 Godina

Ponedeljak:
19:00h – 20:00h

Subota:
10:00h – 11:00h
(O.Š. “J.J.Zmaj”)

Korektivna Gimnastika
Petak:
19:00h – 19:30h

6-7 Godina

Ponedeljak:
20:00h – 21:00h

Subota:
10:00h – 11:00h
(O.Š. “J.J.Zmaj”)

Korektivna Gimnastika
Petak:
19:30h – 20:00h

7 Godina

Sreda:
19:00h – 20:00h

Subota:
11:00h – 12:00h
(O.Š. “J.J.Zmaj”)

Korektivna Gimnastika
Petak:
20:00h – 20:30h

8-10 Godina

Sreda:
20:00h – 21:00h

Subota:
11:00h – 12:00h
(O.Š. “J.J.Zmaj”)

Korektivna Gimnastika
Petak:
20:30h – 21:00h

Lokacija i Kontakt
Obuka Plivanja

Neplivači

Utorak:
17:00h – 18:00h

Četvrtak:
17:00h – 18:00h

Nedelja:
09:00h – 10:00h

Plivači

Nedelja:
10:00h – 11:00h

Lokacija i Kontakt