Osnovni program

1.5 - 3 Godine

Sreda:
17:00h – 17:30h

Petak
17:00h – 17:30h

3 Godine I

Sreda:
17:00h – 17:30h

Petak:
17:00h – 17:30h

3 Godine II

Sreda:
17:30h – 18:00h

Petak:
17:30h – 18:00h

4 Godine I

Ponedeljak:
17:30h – 18:30h

Sreda:
17:30h – 18:30h

Korektivna Gimnastika
Subota:
11:00h – 11:30h

4-5 Godina

Utorak:
18:00h – 19:00h

Petak:
18:00h – 19:00h

Korektivna Gimnastika
Subota:
11:00h – 11:30h

5 Godina

Utorak:
18:00h – 19:00h

Petak:
18:00h – 19:00h

Korektivna Gimnastika
Subota:
11:00h – 11:30h

6 Godina

Utorak:
19:00h – 20:00h

Četvrtak:
19:00h – 20:00h

Korektivna Gimnastika
Subota:
11:30h – 12:00h

7-10 Godina

Utorak:
19:00h – 20:00h

Četvrtak:
19:00h – 20:00h

Korektivna Gimnastika
Subota:
11:30h – 12:00h

Lokacija i Kontakt
Obuka Plivanja

Neplivači

Subota i Nedelja:
15:00h – 16:00h

Subota i Nedelja:
16:00h – 17:00h

Lokacija i Kontakt