Cilj Školice Sporta

O nama

Bushido Kids Školica sporta više od deset godina svojim kreativnim i zabavnim sportskim sadržajem nastoji da kod dece stvori potrebu za bavljenjem fizičkom aktivnošću kao i da podstakne ljubav prema sportu.
Program školice je osmišljen i izveden od strane stručnog kadra sa Fakulteta sporta i fizičke aktivnosti i obuhvata osnovni program (za uzrast od 1.5 do 10 godina) kao i obuku plivanja (za uzrast od 3 do 14 godina).
Pored sportskih, školica nudi i dodatne aktivnosti kao što su zimski i letnji kampovi, obuka vožnje rolera, celodnevni izleti, odlazak u pozorište i bioskop i mnoge druge aktivnosti.

Cilj Školice Sporta

Školica ima za cilj da kod dece stvori osnovu za dobro zdravlje, pravilan psiho-socijalni rast i razvoj, korisne navike, znanja, veštine i dobre radne sposobnosti, ali ne kao cilj sam po sebi, već u funkciji stvaranja pozitivnog stava o potrebi za vežbanjem kao paradigme načina života.

Kada usmeriti dete na određeni sport?

Postoje različiti periodi u rastu i razvoju deteta.
Takozvani senzitivni period predstavlja period kada je jedino moguće uticati na razvoj koordinacije i pojedinih motoričkih sposobnosti.
Sa pedagoškog aspekta, posebno je značajno to što se senzitivni periodi u razvoju javljaju kao posebne pogodnosti za aktivni uticaj na razvoj, a to je upravo između treće i desete godine.
Najčešća greška roditelja je rano usmeravanje dece na određeni sport, jer u tom slučaju dete nema priliku da dobije dobru motoričku bazu bez koje u periodu svoje sportske zrelosti ne može da dostigne svoj maksimum. Tako je za ovaj uzrast važno da deca, kroz igru i zabavu, steknu dobru motoričku osnovu kao i da se upoznaju sa bazičnim sportovima (atletika, gimnastika, plivanje) kao i osnovama svih sportova s loptom.
Upravo će ovakva baza detetu omogućiti da, uz pomoć trenera, prepozna svoja interesovanja, talenat i afinitet ka određenom sportu na koji se dalje, uz podršku roditelja, može usmeriti.

Karakteristike motoričkog razvoja

Za motorički razvoj od najranijeg perioda, u toku prve, druge i treće godine, načelno se može reći da se osnovne promene ostvaruju u uspostavljanju kontrole doživljaja, a zatim i aktivnom razvoju karakteristika kretanja.
Od treće do šeste godine (predškolski period) brzo se razvijaju karakteristike kretanja i to se ogleda kroz razvoj koordinacije i uspostavljanje viših ciljeva kretanja.
Period od sedme do jedanaeste godine, karakterističan je kao period u kojem je moguće posebno korisno podsticati razvoj kretanja, harmonizaciju u celini i manifestacije motorne aktivnosti.

Razvoj koordinacije kod dece

Temeljne aktivnosti za razvijanje koordinacije jesu upravo:

Osnovni ciljevi elementarnih igara su:

Određene elementarne igre podučavaju decu savlađivanju složenih napora, razvijanju ličnih sklonosti i lakšem podnošenju mogućeg neuspeha.
Takve igre pozitivno deluju i na razvoj karaktera.
U elementarnim igrama lične sposobnosti se svesno ili nesvesno porede sa sposobnostima drugih učesnika i na taj način se stvara sopstveni kriterijum.
Roditelji se često plaše kako će se njihovo dete prilagoditi, hoće li biti uspešno, da li će ga druga deca prihvatiti.
Zabrinutost roditelja u izvesnoj meri je opravdana i razumljiva s obzirom na to da prilagođavanje deteta utiče na njegov osećaj zadovoljstva, motivaciju za dalji rad, kao i na stav prema fizičkom vežbanju i sportu.
Upravo iz tih razloga u školici sporta ’’Bushido Kids“, naročito u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama sve sportske aktivnosti prezentovane su kroz igru i prilagođene uzrastu i sposobnostima dece.
Roditelji treba da na što bolji način pripreme dete za uključivanje u grupni rad školice.