Cilj Školice Sporta

O nama

Bushido Kids Školica sporta više od deset godina svojim kreativnim i zabavnim sportskim sadržajem nastoji da kod dece stvori potrebu za bavljenjem fizičkom aktivnošću kao i da podstakne ljubav prema sportu.
Program školice je osmišljen i izveden od strane stručnog kadra sa Fakulteta sporta i fizičke aktivnosti i obuhvata osnovni program (za uzrast od 1.5 do 10 godina) kao i obuku plivanja (za uzrast od 3 do 14 godina).
Pored sportskih, školica nudi i dodatne aktivnosti kao što su zimski i letnji kampovi, obuka vožnje rolera, celodnevni izleti, odlazak u pozorište i bioskop i mnoge druge aktivnosti.

Cilj Školice Sporta

Školica ima za cilj da kod dece stvori osnovu za dobro zdravlje, pravilan psiho-socijalni rast i razvoj, korisne navike, znanja, veštine i dobre radne sposobnosti, ali ne kao cilj sam po sebi, već u funkciji stvaranja pozitivnog stava o potrebi za vežbanjem kao paradigme načina života.

Kada usmeriti dete na određeni sport?

Postoje različiti periodi u rastu i razvoju deteta.
Takozvani senzitivni period predstavlja period kada je jedino moguće uticati na razvoj koordinacije i pojedinih motoričkih sposobnosti.
Sa pedagoškog aspekta, posebno je značajno to što se senzitivni periodi u razvoju javljaju kao posebne pogodnosti za aktivni uticaj na razvoj, a to je upravo između treće i desete godine.
Najčešća greška roditelja je rano usmeravanje dece na određeni sport, jer u tom slučaju dete nema priliku da dobije dobru motoričku bazu bez koje u periodu svoje sportske zrelosti ne može da dostigne svoj maksimum. Tako je za ovaj uzrast važno da deca, kroz igru i zabavu, steknu dobru motoričku osnovu kao i da se upoznaju sa bazičnim sportovima (atletika, gimnastika, plivanje) kao i osnovama svih sportova s loptom.
Upravo će ovakva baza detetu omogućiti da, uz pomoć trenera, prepozna svoja interesovanja, talenat i afinitet ka određenom sportu na koji se dalje, uz podršku roditelja, može usmeriti.

Karakteristike motoričkog razvoja

Za motorički razvoj od najranijeg perioda, u toku prve, druge i treće godine, načelno se može reći da se osnovne promene ostvaruju u uspostavljanju kontrole doživljaja, a zatim i aktivnom razvoju karakteristika kretanja.
Od treće do šeste godine (predškolski period) brzo se razvijaju karakteristike kretanja i to se ogleda kroz razvoj koordinacije i uspostavljanje viših ciljeva kretanja.
Period od sedme do jedanaeste godine, karakterističan je kao period u kojem je moguće posebno korisno podsticati razvoj kretanja, harmonizaciju u celini i manifestacije motorne aktivnosti.

Razvoj koordinacije kod dece

Temeljne aktivnosti za razvijanje koordinacije jesu upravo:
  • Različite igre ( jednostavne elementarne igre)
  • Vežbe s loptom (npr. manipulacije s loptom u mestu)
  • Primena elementarnih oblika kretanja (kotrljanja, puzanja, poligoni)
Faza ubrzanog rasta (6 – 10 godina).
Ova faza predstavlja najbolji period za razvoj bazične koordinacije. Tokom ove faze vrlo je bitno da dete bude izloženo višestranom razvoju koordinacije.
To će biti važno zato što će dete na taj način steći široku bazu koordinacijskih sposobnosti, koje će mu kasnije u specifičnom programu razvoja koordinacije omogućiti lakše i brže savladavanje složenih motoričkih kretnji izabranog sporta.

Osnovni ciljevi elementarnih igara su:

  • Pravilan psihofizički razvoj
  • Razvoj spretnosti i okretnosti, mirnoća, disciplinovanost pokreta, gipkost tela, sigurnost, lepota i preciznost pokreta, koordinacija celog tela.
  • Razvijanje brzine mišljenja i logičkog rasuđivanja.
  • Ostvarenje cilja traži upornost, čvrstinu volje, odlučnost, smelost, maštu, stvaralaštvo.
  • Emocionalno ispoljavanje u elementarnim igrama preko nadigravanja otkriva karakter učesnika.
  • Razvoj sposobnosti samosavlađivanja.
Određene elementarne igre podučavaju decu savlađivanju složenih napora, razvijanju ličnih sklonosti i lakšem podnošenju mogućeg neuspeha.
Takve igre pozitivno deluju i na razvoj karaktera.
U elementarnim igrama lične sposobnosti se svesno ili nesvesno porede sa sposobnostima drugih učesnika i na taj način se stvara sopstveni kriterijum.
Roditelji se često plaše kako će se njihovo dete prilagoditi, hoće li biti uspešno, da li će ga druga deca prihvatiti.
Zabrinutost roditelja u izvesnoj meri je opravdana i razumljiva s obzirom na to da prilagođavanje deteta utiče na njegov osećaj zadovoljstva, motivaciju za dalji rad, kao i na stav prema fizičkom vežbanju i sportu.
Upravo iz tih razloga u školici sporta ’’Bushido Kids“, naročito u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama sve sportske aktivnosti prezentovane su kroz igru i prilagođene uzrastu i sposobnostima dece.
Roditelji treba da na što bolji način pripreme dete za uključivanje u grupni rad školice.