LokACIJE

Osnovni Program

Treninzi u Sali

UZRAST OD 2 DO 10 GODINA

UZRAST OD 1.5 DO 10 GODINA

UZRAST OD 1.5 DO 7 GODINA

UZRAST OD 4 DO 10 GODINA

UZRAST OD 4 DO 7 GODINA

UZRAST OD 2 DO 7 GODINA

UZRAST OD 4 DO 7 GODINA

UZRAST OD 3 DO 10 GODINA

Obuka Plivanja