Pančevo

osnovni program

SC “Bushido”

Maksima Gorkog 31

Nikola Savin

Raspored
Treninga

U toku septembra meseca treninzi se održavaju u Sport parku Bushido
( Ive Kurjačkog 72a )
3 GODINE
URORAK16:30 – 17:00
ČETVRTAK16:30 – 17:00
4 GODINE
UTORAK17:00 – 18:00
ČETVRTAK17:00 – 18:00
Korektivna Gimnastika
PETAK17:30 – 18:00
4 i 5 GODINA
UTORAK18:00 – 19:00
ČETVRTAK18:00 – 19:00
Korektivna Gimnastika
PETAK18:00 – 18:30
5 i 6 GODINA
PONEDELJAK17:00 – 18:00
SREDA17:00 – 18:00
Korektivna Gimnastika
PETAK18:00 – 18:30
6 GODINA
PONEDELJAK18:00 – 19:00
SREDA18:00 – 19:00
Korektivna Gimnastika
PETAK18:30 – 19:00
7 + GODINA
PONEDELJAK19:00 – 20:00
SREDA19:00 – 20:00
Korektivna Gimnastika
PETAK19:00 – 19:30