Vračar

osnovni program

SRC “Vračar”

Sjenička 1

Nikola Savin

Raspored
Treninga

2-3 GODINE
SREDA17:00 - 17:30
PETAK17:00 - 17:30
3 GODINE
SREDA17:30 - 18:00
PETAK17:30 - 18:00
4 GODINE
PONEDELJAK17:30 - 18:30
SREDA17:30 - 18:30
4-5 GODINA
SREDA18:00 – 19:00
PETAK18:00 – 19:00
5-6 GODINA
UTORAK19:00 – 20:00
PETAK18:00 – 19:00
6 + GODINA
UTORAK19:00 – 20:00
PETAK18:00 – 19:00