Osnovni Program

od 3 do 10 godina

Struktura časova

Osnovni program za decu uzrasta od 4 do 10 godina obuhvata dva časa nedeljno u trajanju od 60 minuta usmerena na razvoj motorike i koordinacije dece kroz osnove bazičnih sportova (gimnastika, atletika…), sportova sa loptom, ritmike i plesa kao i borenja.
Program za decu uzrasta 3 godine obuhvata 2 časa nedeljno usmerena na razvoj motorike i koordinacije, u trajanju od 30 minuta.

Godišnji Ciklus Obuhvata

Prednost Ovog Programa

Prednost ovog programa je što detetu daje svestranost, tj. veliku širinu u smislu motorike i koordinacije, što predstavlja daleko veći kvalitet u odnosu na usmeravanje deteta u samo jednu sportsku disciplinu.
U radu sa decom zastupljen je metod igre i sve aktivnosti su prilagođene uzrastu i sposobnostima dece.

skolica sporta

Oprema potrebna za trening

Kontakt