Tivat

osnovni program

Lokacija
i kontakt

JU OŠ "Drago Milović"

Šetalište Kapetana Marka Krstovića

Arsić Igor

Raspored
treninga

Lokacija
i kontakt

KSI Montenegro

Seljanovo b.b., Porto Montenegro

Arsić Igor

Raspored
treninga