Vesti

Saradnja sa fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja

Na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, potpisan je sporazum o saradnji fakulteta sa školom sporta “Bushido Kids” iz Beograda.

Saradnja fakulteta i škole sporta “Bushido Kids” će se odvijati u okviru predmeta Teorija i metodika elementarnih igara.

Školica sporta će obezbediti metodičku bazu u kojoj će studenti prve godine fakulteta hospitovati i sticati prva praktična znanja i iskustva iz ove oblasti.

Planirano je i zajedničko učešće u stručnim projektima i ostalim vidovima saradnje od zajedničkog interesa.

Facebook
Twitter