Autokomanda

osnovni program

Dečiji Centar “Zdravo Dete”

Tabanovačka 3

Nikola Savin

Raspored
Treninga

2 i 3 GODINE
UTORAK17:30 - 18:00
ČETVRTAK17:30 - 18:00
4 i 5 GODINA
UTORAK18:00 - 19:00
ČETVRTAK18:00 - 19:00
6 i 7 GODINA
UTORAK19:00 - 20:00
ČETVRTAK19:00 - 20:00