O nama

Bushido Kids Školica sporta više od deset godina svojim kreativnim i zabavnim sportskim sadržajem nastoji da kod dece stvori potrebu za bavljenjem fizičkom aktivnošću kao i da podstakne ljubav prema sportu.
Program školice je osmišljen i izveden od strane stručnog kadra sa Fakulteta sporta i fizičke aktivnosti i obuhvata osnovni program (za uzrast od 2 do 10 godina) kao i obuku plivanja (za uzrast od 3 do 14 godina).

Pored sportskih, školica nudi i dodatne aktivnosti kao što su zimski i letnji kampovi, obuka vožnje rolera, celodnevni izleti, odlazak u pozorište i bioskop i mnoge druge aktivnosti.

Cilj školice sporta

Školica ima za cilj da kod dece stvori osnovu za dobro zdravlje, pravilan psiho-socijalni rast i razvoj, korisne navike, znanja, veštine i dobre radne sposobnosti, ali ne kao cilj sam po sebi, već u funkciji stvaranja pozitivnog stava o potrebi za vežbanjem kao paradigme načina života.

Za radosno odrastanje dece
od 2 do 10 godina

Kada usmeriti dete na određeni sport?

Postoje različiti periodi u rastu i razvoju deteta. Takozvani senzitivni period predstavlja period kada je jedino moguće uticati na razvoj koordinacije i pojedinih motoričkih sposobnosti.
Sa pedagoškog aspekta, posebno je značajno to što se senzitivni periodi u razvoju javljaju kao posebne pogodnosti za aktivni uticaj na razvoj, a to je upravo između treće i desete godine. Najčešća greška roditelja je rano usmeravanje dece na određeni sport, jer u tom slučaju dete nema priliku da dobije dobru motoričku bazu bez koje u periodu svoje sportske zrelosti ne može da dostigne svoj maksimum. Tako je za ovaj uzrast važno da deca, kroz igru i zabavu, steknu dobru motoričku osnovu kao i da se upoznaju sa bazičnim sportovima (atletika, gimnastika, plivanje) kao i osnovama svih sportova s loptom.
Upravo će ovakva baza detetu omogućiti da, uz pomoć trenera, prepozna svoja interesovanja, talenat i afinitet ka određenom sportu na koji se dalje, uz podršku roditelja, može usmeriti.

Pravilnik školice