O nama

Bushido Kids školica sporta više od deset godina svojim kreativnim i zabavnim sportskim sadržajem nastoji da kod dece stvori potrebu za bavljenjem fizičkom aktivnošću kao i da podstakne ljubav prema sportu.

Školica ima za cilj da kod dece stvori osnovu za dobro zdravlje, pravilan psiho-socijalni rast i razvoj, korisne navike, znanja, veštine i dobre radne sposobnosti, ali ne kao cilj sam po sebi, već u funkciji stvaranja pozitivnog stava o potrebi za vežbanjem kao paradigme načina života.

skolica sporta osnovni program
skolica sporta osnovni program
Sezona
0
Lokacija
0
Trenera
0
skolica sporta bushido kids
skolica sporta bushido kids

Program školice je osmišljen i izveden od strane stručnog kadra sa Fakulteta sporta i fizičke aktivnosti i obuhvata osnovni program (za uzrast od 2 do 10 godina) kao i obuku plivanja (za uzrast od 3 do 14 godina).

Pored sportskih, Bushido kids školica sporta nudi i dodatne aktivnosti kao što su zimski i letnji kampovi, obuka vožnje rolera, celodnevni izleti, odlazak u pozorište i bioskop i mnoge druge aktivnosti.

Za radosno odrastanje dece
od 2 do 10 godina

Pravilnik školice

Redovno pohađanje osnovnog, kao i dodatnih programa Školice sporta je od ključnog značaja kada je u pitanju adekvatni napredak dece. Veliki obim programa predviđenog za jedan godišnji ciklus ne ostavlja nam puno prostora za izostanke sa časova.

Primarni ciljevi su razvoj koordinacije, motoričkih sposobnosti kao i učenje osnova mnogih sportova kako bi dete dobilo dobru bazu koordinacije, pronašlo se u sportu za koji pokazuje najviše talenta i interesovanja i pravilno se razvijalo kako u fizičkom tako i u psihosocijalnom aspektu.

Sve ovo podrazumeva jedan dugačak proces koji je nemoguće sprovesti ukoliko se ne postigne prisustvo na 90-100% časova. Svaki čas moramo posmatrati kao nenadoknadiv deo slagalice koju gradimo tokom godišnjeg ciklusa.

 • Da treninge vode stručna i osposobljena lica za rad sa decom.
 • Da se treninzi organizuju u dogovorenim terminima.
 • Da se sa puno pažnje i posvećenosti brine o svakom polazniku, sa ciljem da u njemu razviju ljubav prema sportu i potrebu za fizičkom aktivnošću.
 • Po završetku treninga, treneri roditeljima prenose informacije o ponašanju i napretku deteta tokom godišnjeg ciklusa.
 • Biti u prisustvu deteta pre početka i nakon završetka treninga.
 • Redovno do 10. u mesecu plaćati mesečnu članarinu.
 • U slučaju da dete želi da prestane da trenira potrebno je odmah obavestiti trenera ili koordinatora koji je zadužen za lokaciju na kojoj dete trenira.
 • U slučaju bolesti obavezno obavestiti trenera ili koordinatora.
 • Komunikacija sa trenerima za vreme časa nije poželjna, a ulazak u salu za vežbanje je zabranjen.
 • Dete je obavezno da redovno pohadja sve treninge osim u opravdanim slučajevima, kao što je bolest koja zahteva mirovanje duže od dve nedelje, npr. zauške, šarlah, boginje… ili hospitalizaciju iz drugih razloga.
 • Ne postoji mogućnost prenošenja članarine za neredni mesec. Ukoliko dete zbog bolesti odsustvuje sa treninga dve nedelje ili duže, postoji mogućnost umanjenja mesečne članarine za polovinu iznosa uz lekarsko opravdanje.
 • Ukoliko dete nije pohađalo treninge ceo mesec a želi da nastavi sa pohađanjem školice, plaća se deo mesečne članarine radi čuvanja mesta u grupi.
 • Ukoliko se dete ne pojavi na tri časa a koordinator ili treneri nisu o tome obavešteni, smatra se da se dete ispisalo iz školice a na njegovo mesto prima se drugi član.
 • Roditeljima nije dozvoljeno da posmatraju časove jer odvlače pažnju svoje ali i druge dece i tako negativno utiču na produktivnost časa, ali što je još važnije na bezbednost dece, pogotovo pri izvođjenju zahtevnih gimnastičkih elemenata.