Letnji kamp

Glaroi - Grčka

Letnji kamp
Letnji kamp

H1 Kampovi

H1 Sportski
kampovi

H2 Ostale lokacije

H2 Raspored
treninga

H3 Osnovni Program

H6 Školica sporta

H4 Struktura časova

H4 Kontakt telefoni

H6 Osnovni program

H5 Ostale lokacije

H6 Osnovni program

H6 2 godine

H6 Osnovni program

H6 Uzrast od 4 do 10 Godina
Osnovni program za decu uzrasta od 4 do 10 godina obuhvata dva časa nedeljno u trajanju od 60 minuta usmerena na razvoj motorike i koordinacije dece kroz osnove bazičnih sportova (gimnastika, atletika…), sportova sa loptom, ritmike i plesa kao i borenja.

Osnovni program

Školica sporta

Kontakt telefoni

Osnovni program

Sportski
kampovi

Raspored
treninga

Ostale lokacije

2 godine

Struktura časova

Uzrast od 4 do 10 Godina
Osnovni program za decu uzrasta od 4 do 10 godina obuhvata dva časa nedeljno u trajanju od 60 minuta usmerena na razvoj motorike i koordinacije dece kroz osnove bazičnih sportova (gimnastika, atletika…), sportova sa loptom, ritmike i plesa kao i borenja.
Uzrast od 2 i 3 godine
Program za decu uzrasta od 2 i 3 godine obuhvata 2 časa nedeljno usmerena na razvoj motorike i koordinacije, u trajanju od 30 minuta.
Sa decom uzrasta 2 godine potrebno je da jedan od roditelja bude prisutan na treningu.
Program za decu uzrasta od 2 i 3 godine obuhvata 2 časa nedeljno usmerena na razvoj motorike i koordinacije, u trajanju od 30 minuta.
Sa decom uzrasta 2 godine potrebno je da jedan od roditelja bude prisutan na treningu.

Osnovni
program

Osnovni
program

Novi Beograd

osnovni program

Kontakt telefoni

Raspored
treninga